Bedrijfs- en verzekeringsarts

Via Maatwerkartsen BV kunt u gebruik maken van de diensten
van Jan Zwagemakers, geregistreerd bedrijfsarts en
geregistreerd verzekeringsarts.
Via Maatwerkadviesgroep.nl is hij beschikbaar als
adviseur / interimmanager.

Bedrijfsarts
Diensten die worden aangeboden hebben betrekking op
arbozorg en verzuimbegeleiding volgens de zogenaamde maatwerkregeling. Een regeling die inhoudt dat een werkgever
zich niet meer hoeft aan te sluiten bij een arbodienst maar
gebruik kan maken van de diensten van een onafhankelijke deskundige. Daarmee houdt de werkgever zelf de regie en
wordt hij niet geconfronteerd met allerhande extra kosten.

Verzekeringsarts
Maatwerkartsen BV verricht keuringen en arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen voor verzekeringsmaatschappijen en doet daarnaast verzekeringsgeneeskundige expertises. Daarnaast worden op freelance basis diensten verleend als medisch adviseur voor verzekeringsmaatschappijen.

Ook voor alle rijbewijskeuringen (BCDE) kunt u bij Maatwerkartsen BV terecht.