Maatwerkartsen BV is aangesloten bij:

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst KNMG
www.KNMG.nl

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde NVAB
www.nvab.artsennet.nl

Het Zelfstandige Bedrijfsartsen Genootschap. Netwerk van zelfstandige bedrijfsartsen met landelijke dekking
www.bedrijfsartsengenootschap.nl

De Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde NVVG
www.nvvg.nl

De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAV
www.gav.nl

De Vereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen ZFB
www.bedrijfsartsen.net

De Adviesgroep Mens & Werk
www.adviesgroepmensenwerk.nl


Als u referenties wenst wordt u daarmee op verzoek in contact gebracht.